อภิธานศัพท์

เลขที่ PO ของลูกค้า
 
เป็นช่องที่เลือกใส่ข้อมูลเพิ่มเติมหากต้องการ ท่านสามารถใส่ข้อมูลอ้างอิงภายในบริษัทของท่านแต่ละใบเสนอราคาหรือคำสั่งซื้อสินค้า
รายการอ้างอิงของลูกค้า
เป็นช่องที่เลือกใส่ข้อมูลเพิ่มเติมหากต้องการ ท่านสามารถใส่ข้อมูลอ้างอิงภายในบริษัทของท่านแต่ละรายการ
เลขที่ใบเสนอราคา/
เลขที่คำสั่งซื้อ
ตัวอักษรและตัวเลข 12 หลัก
 
รายการสินค้าที่เป็นสต็อก
รายการสินค้าที่เป็นสต็อกแสดงว่ารายการนั้น Misumi มีการสำรองสินค้าไว้ในสต็อก
รายการสินค้าแบบ Express
รายการสินค้าแบบ Express แสดงว่ารายการนั้นมีบริการจัดส่งเร่งด่วนแบบ Express
วันที่จัดส่งสินค้า
วันที่จัดส่งสินค้าออกจาก Misumi (วันที่ลูกค้าได้รับสินค้าจะขึ้นอยู่กับสถานที่จัดส่ง)
จำนวนวันจัดส่ง
จำนวนวันจัดส่งหมายถึงจำนวนวันที่ต้องใช้หลังจากสั่งซื้อจนกระทั่งสินค้าจัดส่งออกจาก Misumi