MISUMI
Language:
Guide for New Users

สารบัญความช่วยเหลือ

เราจะให้คำแนะนำในแต่ละหน้าจอ
คลิ๊ก ที่นี่ หากท่านเป็นผู้ใช้ใหม่

การเข้าสู่ระบบ

การเข้าสู่ระบบ
การเข้าสู่ระบบ (สำหรับ e-catalog)
หน้าหลัก WOS
การเชื่อมต่อเกินเวลาที่กำหนดวิธีใช้

ขั้นตอนการใช้คูปองการจัดการผู้ใช้งาน

การจัดการผู้ใช้งาน

การลงทะเบียนผู้ใช้งาน

การป้อนข้อมูล
การยืนยันข้อมูล
การส่งเสร็จสมบูรณ์ [การลงทะเบียนชั่วคราว]
การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานแบบองค์กร

การตั้งค่าการกำหนดสิทธิ์

การตั้งค่าการกำหนดสิทธิ์
การตั้งค่าการกำหนดสิทธิ์ที่ได้เปลี่ยนแปลง

การสมัครผู้ใช้งาน WOS

การสมัครผู้ใช้งาน WOS
คำขอที่ได้อนุมัติ
คำขอที่ถูกปฏิเสธ

เพิ่มผู้ใช้งาน

การป้อนข้อมูล
การยืนยันข้อมูล
การส่งเสร็จสมบูรณ์

การสมัครผู้ใช้งาน WOS

การสมัครผู้ใช้งาน WOS
การสมัครผู้ใช้งาน WOS - เสร็จสมบูรณ์

รหัสผ่าน

เปลี่ยนรหัสผ่าน
เปลี่ยนรหัสผ่าน - เสร็จสมบูรณ์

ลืมรหัสผ่านของท่าน?
ลืมรหัสผ่านของท่าน? - ส่ง URL
เปลี่ยนรหัสผ่าน [ผ่านทางลืมรหัสผ่านของท่าน?]
เปลี่ยนรหัสผ่าน [ผ่านทางลืมรหัสผ่านของท่าน?] - เสร็จสมบูรณ์

ชื่อที่ใช้เข้าระบบ

ลืมชื่อที่ใช้เข้าระบบ
ลืมชื่อที่ใช้เข้าระบบ - เสร็จสมบูรณ์

เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งาน

การป้อนข้อมูล
การยืนยันข้อมูล
การส่งเสร็จสมบูรณ์

ใบเสนอราคา

สร้างคำขอใบเสนอราคา
สร้างคำขอใบเสนอราคา (ที่มีข้อผิดพลาด)
ยืนยันใบเสนอราคา
ใบเสนอราคาเสร็จสมบูรณ์
กำลังดำเนินการขอใบเสนอราคา
ระบบปิดการเชื่อมต่อ
การขอเกินเวลาที่กำหนดการติดต่อจาก MISUMI [ใบเสนอราคา]

การติดต่อจาก MISUMI / ใบเสนอราคา

การอนุมัติใบเสนอราคา
ยืนยันการอนุมัติใบเสนอราคา
การอนุมัติใบเสนอราคาเสร็จสมบูรณ์

การแก้ไขใบเสนอราคา
ยืนยันการแก้ไขใบเสนอราคา
การแก้ไขใบเสนอราคาเสร็จสมบูรณ์

การติดต่อไปยัง MISUMI
การติดต่อไปยัง MISUMI - เสร็จสมบูรณ์
การยกเลิกใบเสนอราคาเสร็จสมบูรณ์ค้นหาประวัติใบเสนอราคา

ค้นหา
ผลการค้นหา (สำหรับหัวเรื่อง)
ผลการค้นหา (สำหรับรายละเอียด)
ผลของใบเสนอราคา
ปรับเปลี่ยนการดาวน์โหลด

ระบุชื่อผู้ใช้งานในผลการค้นหา

เลือกค้นหาตามผู้ใช้งานคัดลอกและวาง

หน้าป้อนข้อมูล
การกำหนดหัวเรื่อง
Assign Brand Name

นำเข้าจากไฟล์

หน้าป้อนข้อมูล

การสั่งซื้อ

การสั่งซื้อ [แปลงจากใบเสนอราคา]

สร้างคำขอสั่งซื้อ
สร้างคำขอสั่งซื้อ (ที่มีข้อผิดพลาด)
กำหนดการจัดส่ง
ยืนยันคำขอสั่งซื้อ
คำขอสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์
กำลังดำเนินการขอสั่งซื้อ
ระบบปิดการเชื่อมต่อ
การขอเกินเวลาที่กำหนด


สั่งซื้อตอนนี้

ยืนยันคำขอสั่งซื้อ
สร้างคำขอสั่งซื้อ (ที่มีข้อผิดพลาด)
กำหนดการจัดส่ง
ยืนยันคำขอสั่งซื้อ
คำขอสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์
กำลังดำเนินการขอสั่งซื้อ
ระบบปิดการเชื่อมต่อ
การขอเกินเวลาที่กำหนดการติดต่อจาก MISUMI [การสั่งซื้อ]

การติดต่อจาก MISUMI / การสั่งซื้อ

การอนุมัติคำสั่งซื้อ
ยืนยันคำขอสั่งซื้อ
คำขอสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์

แก้ไขคำสั่งซื้อ
กำหนดการจัดส่ง
ยืนยันคำขอสั่งซื้อ
คำขอสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์

การติดต่อไปยัง MISUMI
การติดต่อไปยัง MISUMI - เสร็จสมบูรณ์
การยกเลิกคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์การค้นหาประวัติการสั่งซื้อ

ค้นหา
ผลการค้นหา (สำหรับหัวเรื่อง)
ผลการค้นหา (สำหรับรายละเอียด)
รายละเอียดการสั่งซื้อ
ปรับเปลี่ยนการดาวน์โหลดการอนุมัติคำสั่งซื้อ

รายการขออนุมัติสั่งซื้อ
ตรวจสอบผลการอนุมัติ
คำสั่งซื้อที่รอการอนุมัติ
ตรวจสอบผลการอนุมัติ (สำหรับหัวเรื่อง)
การทำคำสั่งซื้อให้สมบูรณ์
การปฏิเสธคำสั่งซื้อ
การส่งคำสั่งซื้อกลับ
การตรวจสอบคำสั่งซื้อ
ระบบออฟไลน์

อื่น ๆ

การขอสำหรับที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าใหม่

การป้อนข้อมูล
การยืนยันข้อมูล
การส่งเสร็จสมบูรณ์
เลือกที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าผู้ใช้งาน

การป้อนข้อมูล
การยืนยันข้อมูล
การส่งเสร็จสมบูรณ์
การส่งเสร็จสมบูรณ์ (ส่งแบบ CC)

อัพโหลดรายการราคาสินค้า

นำเข้าจากไฟล์
การเลือกหัวเรื่องที่สอดคล้องกับข้อมูล
การกำหนดชื่อแบรนด์
การอัพโหลดไฟล์เสร็จสมบูรณ์

ข้อมูลส่วนลดตามปริมาณและ Express
ปฏิทิน
การจัดการรหัสสินค้าที่ใช้ภายในของลูกค้า
ข้อมูลบริษัท/องค์กรของท่าน
เกิดข้อผิดพลาดกับระบบ

รายการใบกำกับภาษี

เก็บใบกำกับภาษีที่ออกให้ในรูปแบบ PDF และ CSV

ใบแจ้งยอด/รายการสั่งซื้อของลูกค้า

ใบแจ้งยอด/รายการสั่งซื้อของลูกค้า
รายละเอียด

คำถามที่พบบ่อย