Guide for New Users

ยินดีต้อนรับสู่ Web Ordering System (WOS) ของ MISUMI

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของเราผ่านทางเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์ต่อท่านในการซื้อสินค้าต่าง ๆ ได้ในครั้งเดียวใช้ Website นี้อย่างไร:


จำเป็นต้องลงทะเบียนผู้ใช้งานเพื่อใช้เว็บไซต์นี้
เปิดบัญชี


ทำการขอใบเสนอราคาได้อย่างไร:


ใส่ข้อมูลที่จำเป็น
ใส่ข้อมูลที่จำเป็นและคลิ๊ก "ถัดไป"


ตรวจสอบข้อมูลที่ป้อนและทำการส่งคำขอใบเสนอราคา
ตรวจสอบรหัสสินค้าของ MISUMI จำนวน ราคาต่อหน่วย วันที่จัดส่งและราคารวมทั้งหมดที่แสดงบนหน้าจอ
คลิ๊ก "กลับไปแก้ไข" ถ้าข้อมูลใด ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข
คลิ๊ก "ถัดไป" หากข้อมูลที่ป้อนทั้งหมดถูกต้อง
หน้าจอดำเนินการเสร็จสิ้นจะปรากฏขึ้นและท่านสามารถพิมพ์ใบเสนอราคาได้ในตอนนี้


ทำการสั่งซื้อได้อย่างไร:


ใส่ข้อมูลที่จำเป็น and click "Next".
ไม่จำเป็นต้องมีการป้อนข้อมูล แต่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบถ้าท่านแปลงใบเสนอราคาเป็นคำสั่งซื้อสินค้า


ระบุวันที่จัดส่ง
เลือกหนึ่งตัวเลือกจาก ส่งพร้อมกันทุกรายการ แยกการจัดส่ง หรือระบุวันที่จัดส่ง
จากนั้นคลิ๊ก "ถัดไป"


ตรวจสอบข้อมูลที่ป้อนและทำการส่งคำสั่งซื้อ
ตรวจสอบรหัสสินค้าของ MISUMI จำนวน ราคาต่อหน่วย วันที่จัดส่งและราคารวมทั้งหมดที่แสดงบนหน้าจอ
คลิ๊ก "ย้อนกลับ" ถ้ามีข้อมูลใด ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข
คลิ๊ก "สั่งซื้อ" หากข้อมูลที่ป้อนทั้งหมดถูกต้อง
หน้าจอดำเนินการเสร็จสิ้นจะปรากฏขึ้นและการสั่งซื้อของท่านได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว


วิธีการชำระเงิน


วิธีการชำระเงินโดยทั่วไปเป็น "sales on credit" ติดต่อเราถ้าท่านต้องการโอนเงินผ่านธนาคาร


การจัดส่ง/การเปลี่ยนแปลงการจัดส่ง


โดยทั่วไปเราให้บริการจัดส่งฟรี จำนวนวันที่จัดส่งจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระยะทางของปลายทาง

จำนวนวันที่จัดส่ง

แสดงให้เห็นจำนวนวันทำการที่เราจำเป็นต้องใช้ตั้งแต่ได้รับการสั่งซื้อจนถึงการจัดส่งสินค้า

ต.ย.) ถ้าท่านสั่งซื้อสินค้าที่ถูกจัดส่งในวันทำการที่ 4:
วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
การสั่งซื้อสินค้า วันทำการแรก วันปิดทำการ วันทำการที่ 2 วันทำการที่ 3 วันทำการที่ 4 วันที่จัดส่ง    
  การสั่งซื้อสินค้า วันปิดทำการ วันทำการแรก วันทำการที่ 2 วันทำการที่ 3 วันทำการที่ 4 วันที่จัดส่ง  
    วันปิดทำการ การสั่งซื้อสินค้า วันทำการแรก วันทำการที่ 2 วันทำการที่ 3 วันทำการที่ 4 วันที่จัดส่ง

วันและเวลาที่เปิดทำการ


เราจะเปิดทำการในวันธรรมดาและวันเสาร์
เวลาเปิดทำการของเรา 8:00-18:00 คำสั่งซื้อที่ได้รับหลังเวลา 18:00 จะถูกดำเนินการในวันถัดไป
เว็บไซต์นี้สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจสอบความต้องการของระบบ


ท่านสามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงานที่จำเป็นในการใช้งานเว็บไซต์นี้
หน้าการตรวจสอบความต้องการของระบบ


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสารบัญสำหรับขั้นตอนการดำเนินการ