Guide for New Users

[การจัดการผู้ใช้งาน] ส่งข้อมูลผู้ใช้งานแล้ว

การสมัครของท่านสำหรับบัญชีผู้ใช้งานใหม่ได้รับการส่งแล้ว E-mail ยืนยันจะถูกส่งไปยังที่อยู่ตามที่ใช้สำหรับการสมัครนี้
ค่าเริ่มต้นในสิทธิ์ของผู้ใช้งานอนุญาตให้ขอใบเสนอราคาได้ หากผู้ใช้งานนี้ต้องการสิทธิ์ในสั่งซื้อ กรุณาคลิกที่ลิงก์ "การตั้งค่าสิทธิ์" เพื่อเปลี่ยนแปลง


ภาพโดยรวม