Guide for New Users

[การจัดการผู้ใช้งาน] ลงทะเบียนผู้ใช้งาน WOS ใหม่

ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบภายใต้รหัสลูกค้านั้นๆสามารถเพิ่มผู้ใช้งานในบัญชีของลูกค้าจากหน้าจอนี้
หลังจากการใส่ข้อมูลในช่องที่จำเป็นต้องใส่ (ที่มีพื้นหลังสีส้ม) และได้อ่านและยอมรับตาม "ความรับผิดชอบของท่าน" คลิ๊กปุ่ม "ถัดไป"


ภาพโดยรวม

หากท่านคลิ๊ก "ถัดไป" ก่อนที่จะป้อนข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด ...
จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดอยู่ใต้ช่องว่างนั้น กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นในช่องดังกล่าวและจากนั้นคลิ๊ก "ถัดไป" อีกครั้ง