Guide for New Users

[การจัดการผู้ใช้งาน] การปฏิเสธการสมัครผู้ใช้งาน WOS

ผู้สมัครจะได้รับแจ้งทาง e-mail เมื่อใบสมัครได้รับการปฏิเสธ


ภาพโดยรวม