Guide for New Users

[การจัดการผู้ใช้งาน] การอนุมัติการสมัครผู้ใช้งาน WOS

ผู้สมัครจะได้รับแจ้งทาง e-mail เมื่อใบสมัครได้รับการอนุมัติและจะสามารถใช้ WOS ได้สำหรับการขอใบเสนอราคา
สำหรับสิทธิ์ในการสั่งซื้อ กรุณาดำเนินการตั้งค่าในการตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์


ภาพโดยรวม