Guide for New Users

[การจัดการผู้ใช้งาน] ส่งการลงทะเบียนผู้ใช้งาน WOS

การสมัครบัญชี WOS ของท่านได้ทำการส่งแล้ว จะมี E-mail เพื่อยืนยันส่งไปยัง Address ที่ให้ไว้ในการสมัครนี้
เพื่อเปิดใช้งานบัญชีของท่าน ท่านจะต้องคลิ๊กที่ลิงก์ใน E-mail


ภาพโดยรวม