Guide for New Users

[ใบเสนอราคา] อัพโหลดรายการราคาสินค้าเพื่อเทียบกับราคาของมิซูมิ

ข้อมูลของท่านจะแสดงในช่องที่สอดคล้องกับหัวเรื่องของข้อมูลของเรา
เพื่อไม่ต้องนำเข้าข้อมูลจากช่องนั้นให้เลือก "-" จากรายการใน Dropdown
รหัสสินค้าของ MISUMI และจำนวนเป็นช่องที่ต้องใส่ข้อมูล
เมื่อท่านทำการกำหนดชื่อในช่องข้อมูลเสร็จ คลิ๊ก"ถัดไป"


ภาพโดยรวม