Guide for New Users

[การสั่งซื้อ] การสั่งซื้อสินค้า

ใส่ข้อมูลที่จำเป็นและคลิ๊ก"ถัดไป".  ช่องสีส้มทั้งหมดต้องมีการใส่ข้อมูล


ภาพโดยรวม

rect
เลขที่ PO ของลูกค้า
ใส่เลขที่ PO ที่ใช้อ้างอิงภายในบริษัทของท่านเป็นตัวเลือกถ้าต้องการ เลขที่อ้างอิงนี้(ไม่เกิน 25 ตัวอักษรและตัวเลข) จะแสดงไว้ในประวัติการสั่งซื้อหรือใบกำกับภาษี
ข้อมูลใบกำกับภาษี
ใส่ข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับของ "ใบกำกับภาษี" หากต้องการ
สถานที่จัดส่งสินค้า
ใส่ข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับของ "สถานที่จัดส่ง" หากต้องการ ข้อมูลนี้จะพิมพ์อยู่บนใบกำกับภาษี
คลิ๊กที่"เปลี่ยนแปลงที่อยู่" เพื่อเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง
สินค้า
แก้ไข "รายการอ้างอิงของลูกค้า" หากต้องการ

หากมีข้อผิดพลาดใดเกิดขึ้น...
ดำเนินการตามข้อความ สำหรับตัวอย่าง ⇒ คลิ๊กที่นี่


  • เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์

ทำการลดเวลาสำหรับการป้อนข้อมูลได้อย่างไร

การใช้ฟังก์ชั่น "คัดลอกและวาง" หรือ ฟังก์ชั่น"อัพโหลดไฟล์" จะช่วยลดเวลาของการป้อนข้อมูลให้สั้นลง


・ข้อมูล Excel เช่น BOM สามารถนำไปใช้สำหรับการขอใบเสนอราคาหรือการสั่งซื้อได้อย่างง่ายดาย ⇒ "ฟังก์ชั่น Copy & Paste"

・ไฟล์ CSV หรือไฟล์ TSV สามารถใช้สำหรับการขอใบเสนอราคาและการสั่งซื้อสินค้าโดยไม่ต้องแปลงไฟล์ดังกล่าวเป็นรูปแบบไฟล์อื่น ⇒ "ฟังก์ชั่นการอัปโหลดไฟล์"