Guide for New Users

[การสั่งซื้อ] คำสั่งซื้ออยู่ระหว่างการสอบถาม

อาจต้องใช้เวลาในการประมวลผลข้อมูลถ้ามีการสั่งซื้อมากกว่า 11 รายการ
สถานะการดำเนินการจะแสดงบนหน้าจอ เมื่อรายการทั้งหมดดำเนินการเสร็จหน้าจอของท่านจะไปยังหน้าจอถัดไปโดยอัตโนมัติ กรุณารอสักครู่
ท่านจะถูกนำไปยังหน้าจอสำหรับการระบุวันที่จัดส่งหากไม่มีข้อผิดพลาด ในอีกทางหนึ่งท่านจะถูกนำไปยังหน้าจอการแก้ไขหากมีข้อผิดพลาด


ภาพโดยรวม