Guide for New Users

[การสั่งซื้อ] การยืนยันรายละเอียดของการสั่งซื้อ

ดูข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ คลิ๊ก "ย้อบกลับ" หากมีข้อมูลที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข
คลิ๊ก"สั่งซื้อ"หากข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง ท่านจะสามารถพิมพ์สำเนาไฟล์ของการสั่งซื้อเมื่อท่านได้ดำเนินการขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อย


ภาพโดยรวม

รายละเอียดการจัดส่ง
ส่วนนี้จะแสดงการเลือกการจัดส่ง (จัดส่งสินค้าทุกรายการพร้อมกัน, จัดส่งสินค้าแยกกันหรือระบุวันที่จัดส่ง) และ บริษัทจัดส่ง

เมื่อต้องมีการขอให้อนุมัติคำสั่งซื้อ
ขั้นตอนการในการสั่งซื้อเหมือนปกติ ยกเว้นแต่หน้าการยืนยันการสั่งซื้อ ผู้ใช้งานที่ไม่มีอำนาจในการอนุมัติคำสั่งซื้อจะต้องเลือกผู้อนุมัติเพื่อให้ตรวจสอบและอนุมัติคำขอสั่งซื้อ
ดยปกติแล้วปุ่มนี้จะเป็นปุ่ม [สั่งซื้อสินค้า] หากเป็นผู้ใช้งานที่ไม่มีอำนาจในการอนุมัติคำสั่งซื้อปุ่มนี้จะแสดงเป็น [การขออนุมัติคำสั่งซื้อ]

หากคลิ๊กปุ่ม [การขออนุมัติคำสั่งซื้อ]อีเมลขออนุมัติคำสั่งซื้อจะส่งไปยังผู้อนุมัติที่ได้เลือกไว้
จากนั้นคำสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้มีการอนุมัติ หากไม่อนุมัติหรือส่งกลับให้แก้ไขจะมีอีเมลแจ้งไปยังผู้ขอให้อนุมัติ


การใช้งานคูปอง

ระบุรหัสคูปอง และคลิกปุ่มยืนยัน
คุณสามารถใช้คูปองได้ในขั้นตอนการสั่งซื้อหรือขอใบเสนอราคา

เมื่อคูปองได้มีการใช้งานอย่างถูกต้อง คุณจะได้รับส่วนลดทุกรายการที่ตรงตามเงื่อนไข และยอดรวมของสินค้าทั้งหมด
คุณสามารถอ้างอิงเงื่อนไขการใช้งานคูปองได้จากลิงค์ด้านล่างนี้
เกี่ยวกับการใช้งานของคูปอง