Guide for New Users

[การสั่งซื้อ] การกำหนดวันที่จัดส่งสินค้า

เลือกหนึ่งในสามของการเลือกการจัดส่งและคลิ๊ก"ถัดไป".


ภาพโดยรวม

rect
เลือกการจัดส่ง
ระบุเลือกการจัดส่งสินค้าที่ท่านต้องการจากตัวเลือกต่อไปนี้: จัดส่งสินค้าทุกรายการพร้อมกัน, จัดส่งสินค้าแยกกันหรือระบุวันที่จัดส่ง
ท่านไม่สามารถไปที่หน้าจอการยืนยันโดยไม่เลือกการจัดส่งสินค้า

หากท่านเลือก "จัดส่งทุกรายการพร้อมกัน" สินค้าทั้งหมดจะถูกจัดส่งไปด้วยกันพร้อมกันในครั้งเดียว
หากท่านเลือก "แยกจัดส่งตามรายการ" สินค้าแต่ละรายการจะจัดส่งตามวันที่จัดส่งได้เร็วสุดของแต่ละรายการ
หากท่านเลือก "ระบุวันที่จัดส่ง" สินค้าจะถูกจัดส่งออกจาก MISUMI ในวันที่ท่านระบุไว้
การเลือกการจัดส่งนี้จะไม่สามารถใช้ได้กับรายการที่รอดำเนินการอยู่และรายการที่ขอใช้บริการแบบ Express
กำหนดการวันที่จัดส่งจะแสดงในคอลัมน์วันที่จัดส่งเมื่อท่านได้เลือกการจัดส่งสินค้า
วันที่จัดส่ง
ดังต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าวันที่จัดส่งจะปรากฏอย่างไรเมื่อท่านได้เลือกการจัดส่งแต่ละตัวเลือก
ต้องการเร็วขึ้น?
การบริการแบบ Express สามารถใช้ได้มีลิงก์นี้แสดง
คลิ๊ก "ต้องการเร็วขึ้น?" หากท่านต้องการที่จะให้จัดส่งสินค้าใด ๆ ก่อนวันที่จัดส่งที่แสดงอยู่ขณะนี้
ระบุบริการ Express ในหน้าต่างอื่น