Guide for New Users

[การสั่งซื้อ] การแก้ไขคำสั่งซื้อ

หน้าจอนี้จะปรากฏขึ้นถ้าท่านต้องการที่จะทำเปลี่ยนแปลงการบริการแบบ Express (ราคารวมทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง.)
คลิ๊ก"ถัดไป"หากข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง


ภาพโดยรวม