Guide for New Users

[การสั่งซื้อ] การแปลงใบเสนอราคาของท่านเป็นคำสั่งซื้อ

ดูข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอและคลิ๊ก"ถัดไป".  ช่องสีส้มทั้งหมดต้องมีการใส่ข้อมูล


ภาพโดยรวม

rect
เลขที่ PO ของลูกค้า
ใส่เลขที่ PO ที่ใช้อ้างอิงภายในบริษัทของท่านเป็นตัวเลือกถ้าต้องการ เลขที่อ้างอิงนี้(ไม่เกิน 25 ตัวอักษรและตัวเลข) จะแสดงไว้ในประวัติใบเสนอราคาหรือใบกำกับภาษี
ข้อมูลใบกำกับภาษี
ใส่ข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับของ "ใบกำกับภาษี" หากต้องการ
สถานที่จัดส่งสินค้า
ใส่ข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับของ "สถานที่จัดส่ง" หากต้องการ ข้อมูลนี้จะพิมพ์อยู่บนใบกำกับภาษี
คลิ๊ก"เปลี่ยนแปลงที่อยู่"เพื่อเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง
สินค้า
แก้ไข "รายการอ้างอิงของลูกค้า" หากต้องการ