Guide for New Users

[การสั่งซื้อ] ผลการค้นหาของประวัติการสั่งซื้อ (รายคำสั่งซื้อ)

ผลการค้นหาจะแสดงให้เห็นเป็นรายคำสั่งซื้อขึ้นอยู่กับเงื่อนไข


ภาพโดยรวม

rect
สถานะ
รอการอนุมัติ: คำสั่งซื้อที่ขอให้อนุมัติยังรอการดำเนินการจากผู้อนุมัติ
ไม่อนุมัติ: คำสั่งซื้อที่ขอให้อนุมัติถูกผู้อนุมัติปฏิเสธ
ส่งกลับ: ผู้อนุมัติส่งคำสั่งซื้อที่ขอให้อนุมัติกลับมาให้แก้ไข
อยู่ระหว่างดำเนินการ: การสั่งซื้อของท่านยังไม่เสร็จสิ้น
รอดำเนินการ: คำสั่งซื้อของท่านถูกระงับไว้เนื่องจากมีข้อผิดพลาด ขณะนี้ท่านกำลังรอการตอบกลับจาก MISUMI หรือต้องการให้ท่านตอบกลับไปยัง MISUMI
เสร็จแล้ว: ใบเสนอราคาของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จัดส่งพร้อมกันทุกรายการ: รายการทั้งหมดที่ท่านสั่งซื้อได้ทำการจัดส่งแล้ว
ยกเลิกแล้ว: คำสั่งซื้อของท่านได้ถูกยกเลิกแล้ว