Guide for New Users

[การสั่งซื้อ] การค้นหาประวัติการสั่งซื้อ

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหาและตัวเลือกการแสดงผล จากนั้นคลิ๊ก "ค้นหา"
เลขที่คำสั่งซื้ออาจช่วยท่านค้นหาได้เร็วขึ้น


ภาพโดยรวม

เงื่อนไขในการค้นหา
วันที่สั่งซื้อ
ช่องนี้จะต้องใส่ข้อมูล ท่านสามารถป้อนข้อมูลทั้งโดยตรงหรือเลือกวันที่จากปุ่มปฏิทิน
หากท่านเลือกระบุช่วงระยะเวลาที่ยาว การค้นหาอาจต้องใช้เวลา

วันที่จัดส่ง
วันที่จัดส่งรวมถึงรายการที่มีแผนจะจัดส่ง
ท่านสามารถทั้งการป้อนข้อมูลโดยตรงหรือเลือกวันที่จากปุ่มปฏิทินได้

สถานะ
รอการอนุมัติ: คำสั่งซื้อที่ขอให้อนุมัติยังรอการดำเนินการจากผู้อนุมัติ
ไม่อนุมัติ: คำสั่งซื้อที่ขอให้อนุมัติถูกผู้อนุมัติปฏิเสธ
ส่งกลับ: ผู้อนุมัติส่งคำสั่งซื้อที่ขอให้อนุมัติกลับมาให้แก้ไข
อยู่ระหว่างดำเนินการ: การสั่งซื้อของท่านยังไม่เสร็จสิ้น
รอดำเนินการ: คำสั่งซื้อของท่านถูกระงับไว้เนื่องจากมีข้อผิดพลาด ขณะนี้ท่านกำลังรอการตอบกลับจาก MISUMI หรือต้องการให้ท่านตอบกลับไปยัง MISUMI
เสร็จแล้ว: การสั่งซื้อของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จัดส่งแล้ว: สินค้าที่สั่งซื้อได้มีการจัดส่งแล้ว
ยกเลิกแล้ว: คำสั่งซื้อของท่านได้ถูกยกเลิกแล้ว

ช่องทางการสั่งซื้อ
เลือก "Online เท่านั้น" หากท่านต้องการที่จะแสดงคำสั่งซื้อที่สั่งผ่าน WOS เท่านั้น เลือก Fax, โทรศัพท์, E-mail, อื่น ๆ นอกเหนือจาก WOS

รายชื่อผู้ใช้งานที่สั่งซื้อ
หากเลือกผู้ใช้งานทั้งหมดคำสั่งซื้อที่สั่งซื้อด้วยรหัสลูกค้าเดียวกันจะแสดงขึ้นมาทั้งหมด ระบุผู้ใช้งานหากท่านต้องการที่จะจำกัดการค้นหา
ตัวเลือกการแสดงผล
แสดง
คลิ๊กที่ quot;หัวเรื่องquot; หากท่านต้องการที่จะแสดงผลการค้นหาเป็นรายคำสั่งซื้อ ในทางกลับกันคลิ๊กที่ quot;รายละเอียดquot; หากท่านต้องการที่จะแสดงผลการค้นหาเป็นรายสินค้า
ปรับเปลี่ยนการดาวน์โหลด
เมื่อคลิ๊กที่ลิงค์นี้แล้วจะมีหัวข้อสำหรับให้เลือกดาวน์โหลดขึ้นมาทั้งหมด คลิ๊กเลือกหัวข้อที่ต้องการ