Guide for New Users

[การสั่งซื้อ] การขอยกเลิกของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว

คลิ๊กที่เลขที่คำสั่งซื้อเพื่อที่จะพิมพ์ใบยืนยันการสั่งซื้อ

  • หากท่านมีข้อสอบถาม...

คำถามที่พบบ่อย


ถาม:ทำไมถึงไม่สามารถที่จะพิมพ์ใบยืนยันการสั่งซื้อผ่านหน้าจอนี้ได้
⇒ ตอบ: เราไม่สามารถให้การยืนยันการสั่งซื้อทันทีเนื่องจากต้องใช้เวลาในตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้า


ภาพโดยรวม