Guide for New Users

[การสั่งซื้อ] การยืนยันรายละเอียดของการสั่งซื้อ

ดูข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ คลิ๊ก "ย้อบกลับ" หากมีข้อมูลที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข
คลิ๊ก"สั่งซื้อ"หากข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง คำสั่งซื้อของท่านจะเสร็จสมบูรณ์


ภาพโดยรวม

ข้อมูลของข้อมูลใบกำกับภาษีและสถานที่จัดส่งสินค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจากที่แสดงในใบเสนอราคาเดิมได้
กรุณาทำใบเสนอราคาอื่นเพื่อเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับภาษีหรือสถานที่จัดส่ง