Guide for New Users

[การสั่งซื้อ] รายการสินค้าที่รอดำเนินการ

นี่คือรายการสินค้าที่คำสั่งซื้อของท่านยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากมีข้อผิดพลาด
กรุณาตรวจสอบว่าได้คลิ๊กที่ "ดูการตอบกลับจาก MISUMI" และดำเนินการที่จำเป็น


ภาพโดยรวม

อนุมัติวันที่จัดส่งสำหรับการสั่งซื้อปริมาณมาก ⇒ หน้าจอการขออนุมัติ
การแก้ไขรหัสสินค้าของ MISUMI ของรายการที่ไม่เป็นมาตรฐาน ⇒ หน้าจอการร้องขอให้ปรับเปลี่ยนแก้ไข