Guide for New Users

[ใบเสนอราคา] การขอใบเสนอราคาของท่านเสร็จเรียบร้อย

คลิ๊กที่ "พิมพ์" เพื่อพิมพ์ใบเสนอราคา คลิ๊ก "แปลงเป็นคำสั่งซื้อ"เพื่อแปลงใบเสนอราคาเป็นการสั่งซื้อจริง


ภาพโดยรวม

rect