Guide for New Users

[ใบเสนอราคา] ผลการค้นหาของประวัติใบเสนอราคา (รายใบเสนอราคา)

ผลการค้นหาจะแสดงให้เห็นเป็นรายใบเสนอราคาขึ้นอยู่กับเงื่อนไข


ภาพโดยรวม

rect
สถานะ
อยู่ระหว่างดำเนินการ: ใบเสนอราคาของท่านยังไม่เสร็จสิ้น
รอดำเนินการ: ใบเสนอราคาของท่านถูกระงับไว้เนื่องจากมีข้อผิดพลาด ขณะนี้ท่านกำลังรอการตอบกลับจาก MISUMI หรือต้องการให้ท่านตอบกลับไปยัง MISUMI
เสร็จแล้ว: ใบเสนอราคาของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว
สั่งซื้อทุกรายการ: ท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดที่ท่านได้รับใบเสนอราคา
สั่งซื้อบางรายการ: ท่านได้สั่งซื้อสินค้าบางรายการจากที่ท่านได้รับใบเสนอราคา