Guide for New Users

[ใบเสนอราคา] ใบเสนอราคาของท่านเสร็จเรียบร้อย

คลิ๊กที่ "พิมพ์" เพื่อพิมพ์ใบเสนอราคา คลิ๊ก "แปลงเป็นคำสั่งซื้อ"เพื่อแปลงใบเสนอราคาเป็นการสั่งซื้อจริง


ภาพโดยรวม