Guide for New Users

[ใบเสนอราคา] การยืนยันรายละเอียดของใบเสนอราคา

ดูข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ คลิ๊ก "กลับสู่หน้าการแก้ไข" หากมีข้อมูลที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข
คลิ๊ก"เสร็จเรียบร้อย"หากข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง ใบเสนอราคาของท่านจะเสร็จสมบูรณ์


ภาพโดยรวม

ข้อมูลของข้อมูลใบกำกับภาษีและสถานที่จัดส่งสินค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจากที่แสดงในใบเสนอราคาเดิมได้
กรุณาทำใบเสนอราคาอื่นเพื่อเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับภาษีหรือสถานที่จัดส่ง

จำนวนวันที่จัดส่ง