Guide for New Users

[ใบเสนอราคา] รายการสินค้าที่รอดำเนินการ

นี่คือรายการสินค้าที่ใบเสนอราคาของท่านยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากมีข้อผิดพลาด
กรุณาตรวจสอบว่าได้คลิ๊กที่ "ดูการตอบกลับจาก MISUMI" และดำเนินการที่จำเป็น


ภาพโดยรวม

อนุมัติวันที่จัดส่งสำหรับการสั่งซื้อปริมาณมาก ⇒ หน้าจอการอนุมัติคำขอ
การแก้ไขรหัสสินค้าของ MISUMI ของรายการที่ไม่เป็นมาตรฐาน ⇒ หน้าจอการร้องขอให้ปรับเปลี่ยนแก้ไข