Guide for New Users

[การตั้งค่า] การใช้ฟังก์ชั่นที่แปลงรหัสสินค้าภายในของท่านเป็น MISUMI

ท่านสามารถเชื่อมโยงรหัสสินค้าภายในของท่านกับรหัสสินค้าของ MISUMI
รหัสสินค้าที่ใช้ภายในของท่านที่ท่านได้ใส่ไว้ในหน้าจอใบเสนอราคาหรือคำสั่งซื้อจะถูกแปลงเป็นรหัสสินค้าของ MISUMI โดยอัตโนมัติเมื่อท่านคลิ๊ก"ถัดไป".


ภาพโดยรวม

การตั้งค่าการแสดงผล
รหัสสินค้าที่ใช้ภายในของท่านจะแสดงในรายการอ้างอิงของลูกค้าบนใบเสนอราคาหรือคำสั่งซื้อ
ต.ย. รายการอ้างอิงของลูกค้า: รหัสสินค้า MISUMI ที่ท่านใช้ภายใน