Guide for New Users

[การตั้งค่า] การยืนยันเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับ E-mail address หรือข้อมูลอื่น ๆ

ดูข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ คลิ๊ก "ย้อบกลับ" หากมีข้อมูลที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข
คลิ๊ก"เปลี่ยนแปลง"หากข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจะเสร็จเรียบร้อย


ภาพโดยรวม