Guide for New Users

[การอนุมัติคำสั่งซื้อ] การส่งคำขอสั่งซื้อกลับ

หากคำสั่งซื้อถูกส่งกลับจะมีอีเมลส่งไปแจ้งยังผู้ขออนุมัติ การแจ้งการส่งกลับคำสั่งซื้อจะแสดงอยู่ในส่วนของ "แจ้งให้ทราบ" บนหน้าแรกของ WOS ด้วย


ภาพโดยรวม