Guide for New Users

[การอนุมัติคำสั่งซื้อ] รายละเอียดของคำสั่งซื้อ


ภาพโดยรวม

อนุมัติ
เมื่อคลิ๊ก [อนุมัติ] ระบบจะทำการตรวจสอบคำขอสั่งซื้อที่ได้เลือกไว้
หากไม่ต้องมีการขอให้แก้ไขใดๆ คลิ๊กที่ปุ่ม [สั่งซื้อสินค้า] ในหน้าถัดไป
หากต้องมีการขอให้แก้ไข หน้านี้จะแสดงอีกครั้ง ให้เลือกคลิ๊กที่ปุ่ม [ไม่อนุมัติ] หรือ [ส่งกลับ]
ส่งกลับ
สามารถส่งคำขอนี้กลับไปยังผู้ขออนุมัติ หลังจากที่มีการแก้ไขแล้วคำขอสั่งซื้อนี้อาจส่งมาให้อนุมัติใหม่อีกครั้ง