Guide for New Users

[การอนุมัติคำสั่งซื้อ] ผลของการตรวจสอบคำสั่งซื้อ

หากสถานะการอนุมัติเป็น "OK" คลิ๊ก [สั่งซื้อสินค้า] เพื่อเสร็จสิ้นการสั่งซื้อนี้
รายการที่ "NG" ไม่สามารถทำการสั่งซื้อได้


ภาพโดยรวม